0 items / € 0,00
Printer supplies
Selecteer de juiste
supplies voor
uw printer:

KLIK HIER

    Bestsellers


Oplaadbaar DURACELL

AA ULTRA RCR 2500MAH

 

 

Markeerstift Stabilo Boss 70/8

 

TRANSPORTWAGEN PEREL
150KG 71X47CM
 
 
 

 

LUCHTVERFRISSER AMBI PUR MORNING DEW 300ML

terug
Lev.Code.: 890447 (Code OEM: 37597)

Ambi Pur   LUCHTVERFRISSER AMBI PUR MORNING DEW 300ML

Besteleenheid: SPUITBUS
Verpakt per: 1/SPUITBUS
Bestelhoeveelheid per: 1/SPUITBUS
Prijs per: SPUITBUS/300 milliliter
Ambi Pur
€ 3,93 (€ 4,76 incl BTW)
Prijs
Aantal
€ 3,93
1
€ 3,74
12

LUCHTVERFRISSER AMBI PUR MORNING DEW 300ML

Een fris & geurig huis of kantoor met de unieke Ambi Pur geuren.
Deze unieke spray maakt het mogelijk om vieze geurtjes te verwijderen in plaats van deze te verbloemen.
De unieke double action technologie verwijdert luchtjes en laat een frisse geur achter.
Ambi Pur air effects is de enige luchtverfrisser in een spuitbus die niet licht ontvlambaar is.
Bussen van 300ml.
Gevarenaanduidingen H315 - Veroorzaakt huidirritatie.
H319 - Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken
H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen; P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.
P302 + P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water wassen.
P305 + P351 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurendeeen aantal minuten.
P312 - Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P501 - Inhoud/verpakking afvoeren volgens de plaatselijke regelgeving.

Specificaties

Productnummer: 37597
Merk: Ambi Pur
Verpakt per: SPUITBUS
Kleuren: Blauw
Kleur: Blauw
Bestel via productcode
Code Aantal
PROMO